Link rel=“canonical” href=“” />


Khuyến mãi : tặng dây căng vợt trị giá 100.000 đ 
WILSON ULTRA là dòng vợt hoàn toàn mới - Ultra 100UL  - 257gram mặt vợt 100inch siêu nhẹ và không trợ lực, với khung vợt dẹt không trợ lực cho cảm giác chạm bóng êm và rất dễ chơi. Phù hợp cho rất nhiều bạn chơi thích trọng lượng siêu nhẹ. 
Thông số chi tiết của vợt  : 
Mặt vợt : 100 inch

Chiều dài vợt : 27 inch
Trọng lượng vợt : 257gram (chưa căng dây)
Độ cân bằng :  1 pts HL đầu nhẹ (sau căng dây)
Mật độ dây căng : 16 Mains / 19 Crosses 
Độ vung vợt : 286
Độ cứng khung vợt : 68
Cỡ khung vợt :  23mm / 26.5mm / 22.5mm / 
Lực căng : 23- 27 kg - khuyến cáo căng dây với 2 mối gút