Link rel=“canonical” href=“” />


Quả Cầu Lông VNA được sản xuất bởi VNA Sports có chất lượng cao,đảm bảo tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu

- Màu sắc: trắng.

- Lông cầu: 16 lông vũ.

- Trọng lượng: 5,0 ± 0,2.

- Độ xoay (vòng/giây) 1 ± 3.