Link rel=“canonical” href=“” />

Quả bóng rổ DL JATAN số 6 D3000

100.000₫
  • Kích thước:720 – 740mm.
  • Trọng lượng: 550 – 600g.
  • Độ nảy: 120 – 140cm.
  • Độ ổn định: < 4mm.
  • Kích thước:720 – 740mm.
  • Trọng lượng: 550 – 600g.
  • Độ nảy: 120 – 140cm.
  • Độ ổn định: < 4mm.