Link rel=“canonical” href=“” />

Cốt vợt bóng bàn Hinoki XVT

1.000.000₫

Trọng lượng : 88g ±5g

Độ dày: 6.5mm Loại gỗ : Hinoki

Xếp lớp: 5 gỗ + 2 ZL carbon